17. Com participen les famílies en la vida de l’escola?

Catalan(加泰罗尼亚语)
17. Com participen les famílies en la vida de l’escola?

De maneres molt diverses. Per com som, per la filosofia del nostre model pedagògic, l’EIC convida les famílies a sentir-se part i partícips del projecte educatiu dels seus fills i filles, i això es pot produir  de diferents maneres, entre les quals voldríem destacar: 

Una comunicació fluida, accessible, oberta, honesta i fàcil, tant presencial com virtual.

Un convit al diàleg directe amb l’equip docent, els tutors, l’equip directiu i administratiu.

L’accessibilitat a l’escola: Facilitat per entrar al centre i estar al mateix edifici que els vostres fills i filles. Amb un horari obert per deixar l’alumnat al matí i recollir-lo a la tarda. Poden estar a la cafeteria, a la biblioteca, a zones d’estar i d’espera, anar a comprar a la botiga,etc.

Sovint els pares són convidats a jornades de portes obertes amb els seus fills i filles, participen i expliquen els seus perfils professionals o fan activitats singulars a les aules, entre d’altres activitats, a tots els cursos, des de P1 fins a BAT.

Les famílies també participen en l’organització de la vida escolar mitjançant els clubs EIC: quatre clubs, en què pares i mares s’organitzen d’acord amb l’escola per tirar endavant activitats al voltant de:

-    Club de Serveis a la Comunitat

-    Club de Salut, Ciències i Tecnologia

-    Club d’Art, Cultura i Oci

-    Club d’Esports 

Aquests clubs tenen uns representats que es reuneixen amb l’EIC i la FEIC per parlar del calendari escolar, de les activitats compartides de famílies i escoles, i per organitzar activitats en comú per a tota la comunitat escolar, com ara la Calçotada EIC i la Nit del Mecenatge.

Les famílies també poden participar en diverses activitats extraescolars.