Escola de pares

19-01-2021 14:10

L’EIC recupera les trobades entre l’equip directiu i docent de l’escola, l’equip d’ADEPP (departament psicopedagògic), dietista/nutricionista i/o experts en àmbits concrets que puguin interessar per a alguns temes en especial. Tot més orientat al camp pedagògic, la vida i el creixement educatiu del nostre alumnat.

Es tractaran diferents temes: bon ús de la tecnologia, temps de pantalla, impacte de la Covid-19, viure amb “teenagers”, bons hàbits alimentaris i el projecte de menjador de l’EIC, la problemàtica de les adicions, rutines i cura dels més petits…

Per a cada xerrada, rebran una invitació per registrar-se electrònicament així com la  informació detallada que correspongui. La voluntat és compartir debats, experiència, idees, connexió i comunicació entre tots els estrats de la comunitat educativa.