05. Hi ha condicions especials per a famílies nombroses?

Català
05. Hi ha condicions especials per a famílies nombroses?

Sí. Tenint en compte la diversitat en la combinació de possibilitats, és convenient contactar amb l’escola per consultar el perfil de despesa associat a cada família i les possibilitats d’accedir a descomptes o ajuts per diferents conceptes.