EIC
L’EIC aplica el model pedagògic Sòcrates EducaReg
Els principals objectius del model pedagògic Sòcrates Educa són:

 

 • Promoure l’excel·lència en els camps del saber, saber fer, ser i conviure des del respecte a la diversitat.

 

 • Combinar de forma equilibrada el coneixement científic, tècnic, humanístic i artístic amb el domini dels llenguatges més potents i els recursos comunicatius més avançats.

 

EIC

 

 • Potenciar la pràctica esportiva activament, en els vessants educatiu i de salut.

 

 • Fomentar el pensament obert i independent, la creativitat i l’aprenentatge autònom amb:
  • rigor, disciplina, capacitat d’iniciativa i creativitat
  • exigència i cultura de l’esforç.

 

 • Promoure els valors de
  • la responsabilitat
  • la solidaritat i el compromís social
  • el respecte a les diferències socials i culturals
  • el treball cooperatiu
  • l’aprenentatge al servei de la comunitat
  • el respecte a l’entorn.

 

 • Preparar l’alumne per viure, treballar i exercir la ciutadania de manera responsable dins la societat actual i futura.

 

Per a l’aprenentatge, són fonamentals
 • la resolució de problemes
 • l’experimentació
 • la interdisciplinarietat
 • la transversalitat del coneixement

 

Sòcrates Educa és un model pedagògic innovador, flexible i imaginatiu que:
 • situa l’alumne en el centre de l’activitat docent
 • constitueix la base d’un model d’escola plural, mixta i plurilingüe
 • arrelat a la tradició pedagògica catalana i als millors models d’arreu del món
 • es fa des del territori i per al territori, atenent la diversitat i la globalitat

 

EIC

 

Sòcrates Educa fa que l’alumne:
 • s’exerciti en l’autoaprenentatge
 • aprengui a fer de “mentor” d’altres companys
 • tingui capacitat per resoldre conflictes
 • faci treball cooperatiu
 • tingui facilitat per comunicar-se
 • aporti valor al territori i a la societat