Actualitat
L’EIC aplica mesures addicionals d’higiene, seguretat i salut contra la Covid-19

L’Escola Internacional del Camp aplica noves mesures d’higiene, seguretat i salut en la seva reobertura per evitar la propagació de la Covid-19. La institució ha fet una important inversió per mantenir tota la comunitat educativa en bon estat de salut durant la seva reobertura, a partir de l’1 de juny, i també de cara al proper curs. Per això ha decidit fer formació sobre els protocols de seguretat específics a l’alumnat i a tot el personal, a més de fer el test del Coronavirus al personal de l’escola abans de la reobertura per procurar que cap treballador de 
l’EIC sigui susceptible de ser font de contagi. D’altra banda, s’ha instal·lat cartelleria amb missatges i informació específica per tot l’edifici i es fa control i gestió dels accessos, entrada/entrega i sortida/recollida de l’alumnat. A més, s’ha instaurat un accés restringit i organitzat (accessos diferents per a cada etapa, així com per al personal docent, no 
docent, famílies i proveïdors) i qualsevol persona (personal, alumnat...) que entri a l’escola ho farà passant un control de temperatura, 
desinfecció del calçat i rentat de mans sempre amb la corresponent mascareta.

Pel que fa a la circulació de les persones des de les zones d’entrada, per l’interior de l’escola i fins a la sortida, 
seran degudament senyalitzades i organitzades per mantenir les distàncies de seguretat adients. Els professionals i l’alumnat tindran sempre rutines de neteja de mans i desinfecció amb gel 
hidroalcohòlic específic i el personal propi i una empresa especialitzada farà la corresponent supervisió i servei de neteja diària 
del centre (durant el dia i al final de cada dia) amb tractaments especialitzats i homologats de 
desinfeccions amb ozó. A més, l’escola dotarà d’EPIs a tot el personal: mascaretes, pantalles protectores, bates, guants, gel hidroalcohòlic... A més, es limitarà l’aforament d’aules (segons les edats) i espais comuns en la mesura del que indiquen les 
normes, per garantir la distància interpersonal. La mascareta és obligatòria per als alumnes a partir dels 6 anys i per al personal docent, no docent i qualsevol visitant.

Les visites, a més, han quedat restringides en el marc del més estrictament necessari: tutories, processos de matriculació, visita al centre per a pares i mares interessats com a part del procés d’admissions..., de manera que tot el que és possible es fa telemàticament, per videoconferència. Això no obstant, tothom pot sol·licitar anticipadament hora per efectuar les seves gestions de forma presencial amb prèvia autorització i de forma programada (info@escolainternacional.org o trucant al 977 325620).

Amb tot, l’escola espera poder oferir a la seva comunitat el millor servei, en el marc del que les autoritats corresponents autoritzen i recomanen, en un entorn “covid-free”.

 

Notícies destacades
Quina és la millor escola per als nostres fills i filles i com triar-la? Aquestes són les preguntes que es fan les famílies que se’ns acosten per veure i decidir si el nostre centre podria ser a partir d’ara el lloc on els seus fills i filles rebin l’educació que desitgen. És el moment de decidir allò més preuat que tots valoren per igual: “l’educació és el més important que podem deixar als...
Donada la demanda després del confinament, l’Escola Internacional del Camp ha preparat un entorn segur per organitzar jornades de portes obertes amb cita concertada per tal que les famílies puguin conèixer de primera mà el sistema que hem desenvolupat per continuar amb la docència en ple confinament, de forma virtual, presencial o híbrida (com fem actualment). Les dates escollides són els propers...
L’Escola Internacional del Camp aplica noves mesures d’higiene, seguretat i salut en la seva reobertura per evitar la propagació de la Covid-19. La institució ha fet una important inversió per mantenir tota la comunitat educativa en bon estat de salut durant la seva reobertura, a partir de l’1 de juny, i també de cara al proper curs. Per això ha decidit fer formació sobre els protocols de...